Waarom heeft een plant fosfor nodig?

Waarom heeft een plant fosfor nodig​​?

Fosfor speelt een belangrijke rol bij de ademhaling en energievoorziening van de plant. In het begin is fosfor belangrijk voor een goede wortelgroei en jeugdgroei. Daarnaast is fosfor betrokken bij de vorming van eiwitten en DNA. Bij fosfaatgebrek stagneert de groei en ontwikkeling van het gewas.

Aandeel van fosfor in de plant.

Fosfor is, net als stikstof en kalium, een macronutriënt. Dit betekent dat een plant relatief veel fosfor nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Het drooggewicht van een plant bestaat voor 0,2% uit fosfor. Dit gemiddelde varieert van 0,1 tot 0,5% afhankelijk van het gewas. Fosfaat behoeftige gewassen zijn bijvoorbeeld volle grond groenten zoals sla, spinazie en andijvie die veelal op zandgronden worden geteeld. Het zijn gewassen met een beperkte beworteling die in korte tijd relatief veel fosfaat moeten opnemen. Ook aardappelen, uien en maïs hebben een hoge fosfaat behoefte.

​​Hoe herken ik fosfaatgebrek en fosfaatovermaat?

Fosfaatgebrek is niet altijd even makkelijk te herkennen. Het kan zich uiten in een verkleuring van het blad van dof, donkergroen tot roodpaars. De bladgroei en het bladoppervlak blijven beperkt door het omkrullen van het blad waardoor het klein lijkt te blijven. In sommige gevallen worden de bladpunten bruin en sterven af. Bij fosfaatgebrek blijft de gewasontwikkeling achter en is de afrijping vertraagd. Het gewas vormt geen krop (kropsla), vormt minder en kleinere knollen of bollen (aardappel, bloembol), stoelt minder uit (graan), vormt minder zaad (graan, handelsgewas) of vormt minder biomassa (gras, maïs). Bij grasland verslechtert de botanische samenstelling, vanuit de voeding van het vee bekeken.

Bevorderen van wortelgroei en jeugdgroei.

In het voorjaar heeft fosfaat een stimulerende rol bij de wortelgroei. Juist dan is het belangrijk dat de wortelontwikkeling van de plant voorspoedig verloopt, omdat dit weer direct van invloed is op de opname van water, stikstof en voedingsstoffen. Planten nemen vooral in het jeugdstadium veel fosfaat op. Het is bekend dat wanneer de plant nog maar 25% van zijn droge stof heeft geproduceerd, er al 75% van de totale hoeveelheid fosfaat is opgenomen.

Een vlotte begingroei resulteert doorgaans in een goede knolvorming, wortelvorming en zaadvorming. Hierdoor krijgt de plant namelijk voldoende stengels en blad voor fotosynthese en daardoor een goed producerend vermogen. Fosfaat zorgt dus voor een tijdige afrijping. Voor gewassen die in ons klimaat moeilijk afrijpen, is de fosfaatvoorziening extra belangrijk.